Jan Bašta

Bakalářská práce

Politické procesy 50. let - Politický vězeň Pavel Glomb

Political Trials in the 1950s - The Political Prisoner Pavel Glomb
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá osudem Pavla Glomba, který se v 50. letech 20. století stal politickým vězněm v Československu, kvůli jeho napojení na ilegální skupinu Blesk. Tato skupina, převážně složená z mladistvých skautů, se v zimě 1948 1949 zaměřila na tvorbu a šíření protikomunistických letáků v Praze, což vedlo k zatčení jejích členů v březnu 1949. Cílem této práce je doplnit soubor děl zpracovávajících …více
Abstract:
This thesis is deals with the fate of Pavel Glomb who in the 50s of the 20th century became a political prisoner in Czechoslovakia, because of its links to illegal group "Blesk". This group, mostly made up of juveniles Scouts, in the winter of 1948 1949 focused on the creation and distribution of anticommunist pamphlets in Prague, which record of the life story of Pavel Glomb, coupled with his imprisonment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bašta, Jan. Politické procesy 50. let - Politický vězeň Pavel Glomb. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická