Mgr. Roman Doseděl

Bakalářská práce

Radiotechnika 20. - 50. let 20. století a nástin vývoje firmy Markofon.

Radio technology in between 1920 - 1950 and outline development of the company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem radiotechniky od 20. do 50. let 20. století a nástinem vývoje firmy Markofon od roku 1935 do roku 1949. Práce se zaměřuje na popis součástek, které tvoří radiopřijímač a na historické okolnosti působnosti firmy Markofon se sídlem v Brně. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na jednotlivé součástky radiopřijímače, historii firmy Markofon, jednotlivé typy přijímačů této …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the development of radio technology from 20 to 50 years of the 20th century and the outline development firm Markofon from 1935 to 1949. The work focuses on the description of components that make up the radio and on historical circumstances of Markofon´s activity based in Brno. Individual chapters focus on individual components of the radio-receiver, the history of the firm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.