David Andrešič

Bakalářská práce

Programme for Interactive Spectra Analysis in Virtual Observatory Environment

Programme for Interactive Spectra Analysis in Virtual Observatory Environment
Anotace:
SPLAT je zkratkou pro \textit{Spectral Analysis Tool} a je nástrojem pro zobrazování, modifikaci a analýzu astronomických spekter, který byl vyvinut v roce 2003, původně jako součást projektu Starlink (a jeho podprojektu STARJAVA). Během svého vývoje byl rozšířen o podporu komunikace s prostředím Virtuální observatoře. Dodnes je stále jedním z nejlepších nástrojů pro spektrální analýzu, nicméně stejně …více
Abstract:
SPLAT is a shortcut for \textit{Spectral Analysis Tool} and it is a tool for displaying, modifying and analysing astronomical spectra, originally developed in 2003 as a part of Starlink (and its STARJAVA package) project. During its development, the SPLAT was extended to include facilities that allowed an interoperability with the Virtual Observatory. Today, it is still one of the greatest tools for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Šaloun
  • Oponent: Petr Škoda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika