Mgr. Eva Krejčí

Bakalářská práce

(Non)konformita ve světě normativní sexuality

(Non)conformity in the world of normative sexuality
Anotace:
Práce je zaměřena na působení sexuálních norem v západním světě. Je přiblížena provázanost sociálních praktik a podmínek, které vytvořily a udržují obraz „normální“ a „nenormální“ sexuality ve společnosti, pozornost je pak věnována zejména roli vědy a udržování statu quo prostřednictvím idejí zdraví a přirozenosti. Dále je popsán mechanismus tlaku ke konformitě, všeobecná heteronormativita, snahy o …více
Abstract:
The thesis is focused on the effects of sexual norms in Western world. It is clarified how coherence of social practices and conditions causes and maintains image of “normal“ and “abnormal“ sexuality in society and the attention is especially focused on the role of science and maintaining status quo through the image of health and nature. The work also describes the mechanism of pressure to conform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Sedláčková Krištoforyová
  • Oponent: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Genderová studia