Theses 

Tetování jako identita v postmoderní společnost: Latentní charakteristika tetování. – Nela DORŇÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Nela DORŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Tetování jako identita v postmoderní společnost: Latentní charakteristika tetování.

Tattoo as an Identity in Postmodern Society: Latent Characteristic of Tattoo

Anotace: Tetování, jak mnoho literatur potvrzuje, je součástí společnosti už od jejího počátku. Je nedílnou součástí naší society, našeho životního stylu, anebo se stalo naším módním doplňkem. Je především rozšířeno mezi mladými lidmi, ale odsuzováno starší generaci. Hlavním cílem bakalářské práce je nastínit čtenáři hlavní význam tetování nejen ve společnosti, ale i pravý význam u jedince. Teoretická část se zaměřuje na definice týkající se charakteristiky tetování, vysvětlení a porovnání dřívějšího pohledu na tetování a pohledu dnešního. Také se v předložené práci rozebírá, co je vlastně identita, a jaký je podnět toho, aby se člověk nechal tetovat, a jaké jsou reakce společnosti. Praktická část se zaměřuje na pravý význam tetování. Tento význam se snažím odhalit pomoci rozhovoru. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvoří lidé, kteří mají a do budoucna počítají s dalším tetováním. Do druhé skupiny patří lidé, kteří nemají tetování a teprve ho plánují. Ale objevují se zde i takoví, kteří plánovali tetování, ale do budoucna s ním nepočítají.

Abstract: Tattoos have already been a part of the society when the society emerged. It is a part of our culture, our lifestyle and It became our fashion accessory. It is especially common among young people but It´s disapproved by the older generation. The main purpose of my bachelor thesis is to show the reader the general importance of tattoos not only in society but also its significance for an individual. The theoretical part is focused on tattoo characteristics, its description and a comparison of how tattoos were perceived in the past and how they are perceived now. This thesis later explains the meaning of identity, what is the reasoning behind getting a tattoo and how the society reacts to it. The practical part of this thesis focuses on the actual meaning behind tattoos, that I try discover through interviews. The respondents are separated into two groups. The first group consists of respondents with tattoo(s) and also have future tattoo plans, the second group doesn't currently have a tattoo, but they plan to get one later. In this group are also occasionally individuals that planned to have a tattoo but later changed their mind.

Klíčová slova: Tetování, identita, společnost, deviace, sebeprezentace, jedinec

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41617 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DORŇÁKOVÁ, Nela. Tetování jako identita v postmoderní společnost: Latentní charakteristika tetování.. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:56, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz