Ing. Patrícia Fialová, B.Sc.

Diplomová práce

Návrh systému sledování výkonnosti dodavatelského řetězce

Design of Performance Measurement System for a Supply Chain
Abstract:
This diploma thesis titeled "The Design of a Supply Chain Performance Monitoring System" deals in it´s theoretical part with evolution of apporaches for measuring company performance and it´s performance of logistics and supply chain. Subsequently, advanced approaches given in standart text books in concerning requirements for effective measurement system are summarized. In the next, the Just in Time …více
Abstract:
Diplomová práca „Návrh systému sledování výkonnosti dodavatelského řetězce “ sa v teoretickej časti zaoberá vývojom prístupov k meraniu výkonnosti podniku a výkonnosti logistiky a dodváteľského reťazca. Následne sú zhrnuté poznatky z odbornej literatúry k tejto problematike a popísané moderné prístupy a nároky na efektívny systém merania výkonnosti. Ďalším prvkom je popis princípu just in time. Cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma