Mgr. Michaela Středová

Diplomová práce

Sociální inteligence, sociální kompetence, sociální dovednosti a komunikace u lidí s různými formami disociálního chování v societách adolescentů

Social intelligence, social competence, social skills and communication of adolescents with various forms of asocial behavior
Anotace:
Tato diplomová práce je součástí výzkumného projektu postaveném na spolupráci tří studentek Psychologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Základním cílem výzkumu je analyzovat komponenty sociální inteligence a určit, které z nich se podílí na vzniku prosociálního a asociálního chování a to s ohledem na vývojový aspekt. Výzkumnou skupinu (lidé s asociálním chováním) tvoří adolescenti ve výkonu …více
Abstract:
This thesis is a part of a research project based on the teamwork of three students of the Department of Psychology at the Masaryk University. The common objectives of the research project is to analyze the components of social intelligence and to state, which out of these components participate in the rate of prosocial and asocial behavior with regard to the view of developmental aspect. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta