Bc. Lucie Kalová

Bachelor's thesis

Zjišťování vztahů mezi učiteli a řediteli základní školy

Findings of relationships between teachers and principals of elementary school
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá interpersonálním chováním ředitele základní školy. Zkoumá interakční styl ředitelů pomocí dotazníku QPI (The Questionnaire on Principal Interaction) od autorů T. Wubbelse a L. Kremer-Hayonové vycházející z osobnostní teorie T. Learyho. Teoretická část vymezuje základní pojmy, podrobněji se zaměří na klima školy, především na jeho význam, a vztahy mezi učiteli a řediteli …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the interpersonal behavior of primary school principals. The interaction styles of principals are examined using the QPI (The Questionnaire on Principal Interaction) that was developed by T. Wubbels and L. Kremer-Hayon. It is based on the interpersonal theory of personality by T. Leary. The theoretical part is focused on basic terms, maily the term of school climate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta