Bc. Matěj Fouma

Bakalářská práce

Level of pronunciation of primary school teachers and the potential influence on their pupils

Level of pronunciation of primary school teachers and the potential influence on their pupils
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výslovností učitelů a studentů anglického jazyka na českých základních školách. Jejím hlavním zaměřením je vliv nevhodné výslovnosti učitelů na jejich žáky. Teoretická část se věnuje obvyklým chybám ve výslovnosti a způsobu její výuky. Praktická část se věnuje analýze observací navštívených vyučovacích hodin. Observace obsahují nahrávky učitelů a aktivních studentů. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with pronunciation of the English language teachers and learners at Czech primary schools. The main focus of the thesis is influence of inappropriate pronunciation of teachers on their pupils. The theoretical part consists of common pronunciation mistakes and methodology. The practical part consists of observation analysis of attended classes. This analysis is based on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta