Bc. Daniel Bačovský

Master's thesis

Trvale udržitelný rozvoj litovelského regionu. Rozvoj kompetencí žáků gymnázií.

Sustainable development of Litovel region. Development of competencies of grammar school students.
Anotácia:
Cílem diplomové práce je vytvoření výukového programu, který se zaměřuje na rozvoj kompetencí žáků v klíčových oblastech udržitelného rozvoje se zaměřením na Českou republiku a místní region (konkrétně litovelský region). První teoretická část se zabývá historií a současným stavem trvale udržitelného rozvoje ve světě a v České republice, společně s charakteristikou vzdělávací politiky a způsoby implementace …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to create a teaching program that focuses on the development of student's competences in key areas of sustainable development with an emphasis on the Czech Republic and the local region (especially the Litovel region). The first theoretical part deals with the history and the current state of sustainable development in the World and in the Czech Republic, together with the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2022
  • Vedúci: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Kadlec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta