Theses 

Dopravní výchova jako zdroj prevence rizikového chování v dopravě a prevence úrazů – Barbora MOJÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora MOJÁKOVÁ

Diplomová práce

Dopravní výchova jako zdroj prevence rizikového chování v dopravě a prevence úrazů

Traffic education as a source of prevention of a risk behaviour in traffic and accident prevention

Anotace: Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním dítěte v dopravním prostředí vedoucím k dopravním nehodám a úrazům. Cílem této práce je zjistit, jaká je úroveň znalostí v dopravní výchově žáků 3. 5. tříd vybraných základních škol ve Frýdku-Místku. Následně na základě získaných informací zhodnotit, zda se úroveň znalostí žáků zvyšuje s přibývajícím školním věkem. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část poskytuje základní informace o rizikovém chování v dopravním prostředí, dopravních nehodách a úrazech, možnostech prevence a umístění v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Praktická část vychází z anonymního didaktického testu zaměřeného na problematiku bezpečnosti v dopravě a získané cíle vyhodnocuje. Poukazuje na nedostatky ve vědomostech v dopravní výchově a zdůrazňuje praktickou výuku dopravní výchovy.

Abstract: This thesis focuses on a risk behavior of a child in traffic which leads to accidents and injuries. The aim of this study was to find out knowledge level in the traffic education of the 3rd to 5th grade students on the selected elementary schools in Frydek-Mistek. Furthermore, on the basis of the information acquired, the thesis purpose was to asses whether the knowledge level increases with the students getting older. This thesis is divided into two parts. The theoretical part provides basic information about risk behavior in traffic, about accidents and injuries, prevention options and its place in Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (a curricular document at the state level). The practical part is based on an anonymous didactic test focused on the issue of traffic safety and evaluates acquired results. It points out the knowledge gaps in traffic education and emphasizes the practical teaching of traffic education.

Klíčová slova: Dopravní výchova, rizikové chování, dopravní nehoda, úraz, prevence, bezpečnost, žák mladšího školního věku, základní škola, Městská policie, vědomosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=197582 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MOJÁKOVÁ, Barbora. Dopravní výchova jako zdroj prevence rizikového chování v dopravě a prevence úrazů. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz