BcA. Jakub ČAJA

Diplomová práce

Vizuální styl a orientační systém

Visual identity and signage system
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje návrhu nového orientačního systému a redesignu vizuálního stylu pražské Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromej-ského v Praze. Kromě rešerše současného stavu se především věnuje počáteční analýze dispozic budovy, procesu návrhu a popisu výsledného řešení a jeho jednot-livých prvků.
Abstract:
This thesis focuses on a process of designing a signage system and visual identity of the Hospital of Merciful Sisters of St. Charles Borromeo in Prague. In addition to research of the present state, the thesis is mainly devoted to the initial analysis of the layout of the building, the process of designing and description of the final solution and its various components.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak.mal. Karel Míšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAJA, Jakub. Vizuální styl a orientační systém. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu