Irena NOHÝLOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Komplexní péče u dialyzovaného pacienta

The comprehensive care of the dialyzed patient.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice komplexní péče u dialyzovaných pacientů. Zabývá se volbou typu dialýzy, komplikací dialýzy, cévními vstupy, ošetřovatelskou problematikou, dietními opatřeními, psychosociální problematikou. Analýza a interpretace studií poukazuje na důležitost komplexního přístupu k nemocným. Z bakalářské práce vyplývá, že důraz by měl být kladen zejména na oblast výživy, tvorbu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the complex care of dialysis patients. It focuses on the selection of the type of dialysis, complication of dialysis, vascular inputs, nursing issues, diet arrangements, psychosocial issues. Analysis and interpretation of studies indicate the importance of the complex approach to patients. According to the thesis, the emphasis should be put on the areas of nutrition, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 151759

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Zdenka Kosatíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOHÝLOVÁ, Irena. Komplexní péče u dialyzovaného pacienta. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5xdh49 5xdh49/2
8. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
8. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.