Bc. David KLIKA

Diplomová práce

Projects related to the SDGs and the response generated on social networks: analysis of the World Economic Forum profile on Twitter over the selected time period

Projects related to the sustainable development goals (SDGs) and the response generated on social networks: analysis of the World Economic Forum profile on Twitter social platform over the selected time period
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of the Twitter profile of the World Economic Forum over the period of 5 years, from 2016 to 2020. The main focus of this analysis is the content posted by the World Economic Forum and its ties to sustainability and Sustainable Development Goals based on multiple approaches. This thesis utilizes freely available programs and custom developed software to acquire and …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na analýzu Twitterového profilu Světového ekonomického fóra za období pěti let, od roku 2016 do roku 2020. Hlavním zaměřením této práce je analýza obsahu příspěvků Světového ekonomického fóra a jejich napojení na problematiku udržitelnosti a Cíle udržitelného rozvoje na základě několika přístupů. Tato práce využívá volně dostupné programy společně s vlastním softwarem vyvinutým …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIKA, David. Projects related to the SDGs and the response generated on social networks: analysis of the World Economic Forum profile on Twitter over the selected time period. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/