Bc. Barbora Žáčková

Diplomová práce

Indikátory globálního rozvoje jako specifického cíle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice

Indicators of Global Development as a Specific Goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na proces tvorby a implementace Strategického rámce pro udržitelný rozvoj v České republice, a to od jeho počátků až po současnost. Koncept udržitelného rozvoje zkoumá v mezinárodním i národním kontextu. Na mezinárodní úrovni se zaměřuje na roli a rozhodovací procesy Organizace spojených národů, jakožto původce aktuální agendy. Na národní úrovni analyzuje přípravu Strategického …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the process of creating and implementing the Strategic Framework for Sustainable Development in the Czech Republic, from its beginnings to the present. It examines the concept of sustainable development in an international and national context. At the international level, it focuses on the role and decision-making processes of the United Nations as the originator of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní