Aneta STUDNIČKOVÁ

Bakalářská práce

HIV/AIDS v zemích střední Asie: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV

HIV/AIDS in Central Asia: comparative analysis of the space-time diffusion of HIV
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem epidemie HIV/AIDS v zemích střední Asie od doby rozpadu Sovětského svazu po současnost. Úvodní část práce je věnována charakteristice středoasijského regionu a porozumění historickým, politickým a kulturním souvislostem. Práce předkládá analytický přehled o vývoji nákazy HIV v zemích střední Asie a s využitím grafických výstupů dokládá změny v prostorovém a časovém …více
Abstract:
This thesis deals with the development of HIV/AIDS in Central Asia since the collapse of the Soviet Union to the present. The first part explores the characteristics of cenral Asia region and understanding of historical, political and cultural context. The thesis presents an analytical overview of the evolution of HIV infection in the countries of Central Asia and with the use of graphical outputs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDNIČKOVÁ, Aneta. HIV/AIDS v zemích střední Asie: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/