Ing. Lukáš Červenka

Bachelor's thesis

Kamionová doprava a její význam pro Českou republiku

Truck transport and its importance for Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kamionovou dopravou a jejím lepším využitím pro Českou republiku. Jejím hlavním cílem je přehlednou formou doporučit lepší přínosy v kamionové a kombinované dopravě, nalezení metod pro vybudování silniční infrastruktury a doporučení pro snížení stavu neplatičů elektronického mýtného. Práce popisuje důvody lepšího využití kombinované silniční a železniční dopravy, kontrol …more
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with truck traffic and its a better useage for the Czech Republic. Its main ob-jective is to transparent the form recommended of better benefits in the truck and combined transport, a finding methods for building of the road infrastructure and the recommendations for the reduction of bad payers of the electronics road toll. The work describes the reasons for a better …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní