Bc. Helena Lukavcová, DiS.

Diplomová práce

Návrh opatření na snížení nákladů ve společnosti N logistics transport s.r.o.

Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na snížení celkových nákladů ve společnosti N logistics transport s.r.o. pomocí adekvátně zvolených návrhů opatření. Tyto návrhy vycházejí z provedené analýzy nákladových položek, které jsou typické právě pro silniční nákladní dopravu. Součástí práce je i zhodnocení navrhovaných opatření.
Abstract:
This work is focused on reduction of cost by the company N logistics transport s.r.o. using appropriately chosen draft measures. These drafts are based on the analysis of cost items which are typical for road haulage. The thesis also includes evaluation of suggested measures.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukavcová, Helena. Návrh opatření na snížení nákladů ve společnosti N logistics transport s.r.o.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera