Mgr. Petr Husseini

Bakalářská práce

"Let Love in" - Love Lyrics of Nick Cave - The Shift from Sexuality to Spirituality

"Let Love in" - Love Lyrics of Nick Cave - The Shift from Sexuality to Spirituality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá milostnými písňovými texty australského hudebníka Nicka Cavea. V dřívějších letech se v jeho textech objevovala tématika sexuality, vyjádření fyzické lásky a násilí. Ve svých pozdější písních se Cave obrací k tématům čisté lásky, krásy a duchovna. Cíl této práce je popsat změnu v jeho tvorbě a najít pro ni důvody.
Abstract:
The thesis discusses the love lyrics of the Australian musician Nick Cave. Initially, his lyrics were dealing with sexuality, physical expression of love, and violence. The later songs show a turn to pure love, beauty, and spirituality. The aim of the thesis is to trace the shift in his writing and to find reasons for that change.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta