Hana BENEŠOVÁ

Diplomová práce

Duševní porucha v trestním právu

Mental disorder in criminal law
Anotace:
Předložená diplomová práce se především zabývá právní definicí duševní poruchy, nepříčetnosti, jejich historickým vývojem a v neposlední řadě charakteristikou trestních sankcí, zejména ochranným léčením a zabezpečovací detencí, které jsou těmto pachatelům ukládány. Hlavním cílem kromě podání právního přehledu uvedených témat je celkové zasazení do psychiatrického kontextu a uvedení příkladů konkrétních …více
Abstract:
The presented diploma work deals primarily with the legal definition of mental disorder, insanity, their historical development, as well as the characterization of criminal sanctions, including protective treatment and preventive detention imposed on mentally ill offenders. The main objective of this thesis, in addition to the overview of these topics, is to provide examples of specific offenses typical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012
Zveřejnit od: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Fastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Hana. Duševní porucha v trestním právu. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická