Mgr. Jan Mendel, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio

The using of mtDNA for charakteristics of population structures of species from the genera Gobio and Romanogobio
Abstract:
Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur druhů rodů Gobio a Romanogobio Taxonomie a systematika druhů rodů Gobio a Romanogobio je v současné době velmi nepřehledná. O validitě řady druhů, poddruhů a forem, jež byly popsány v minulosti, se vedou diskuse. Současná systematika obou rodů je založena především na morfologických charakteristikách a nebyla dosud potvrzena molekulárními analýzami …more
Abstract:
The using of mtDNA for characteristics of population structures of species from the genera Gobio and Romanogobio Taxonomy and systematics of species of the genera Gobio and Romanogobio is rather confused at present. Validity of a number of species, subspecies and forms described in the past is under discussion. The present systematics of both the genera is based especially on morphological characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 12. 2007
  • Supervisor: RNDr. Věra Lusková, CSc.
  • Reader: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D., prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta