Theses on the same topic (having an identical keyword):

Gobio

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Velikost snůšky a vajec ocasatých obojživelníků v kontextu klimatické změny
 (František Vařejka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4uw7/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
 (Kristýna JAREŠOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n70d3q// | Biologie / | Theses on a related topic

Sekvenování de novo pro charakterizaci vnitrodruhové a mezidruhové genetické variability rodu Trifolium prostřednictvím DNA markerů
 (Lenka Pátková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvtlj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Restrikční mapování genomů a genomová amplifikace patogenních kmenů rodu Treponema
 (Michal Strouhal)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rv1e3/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Rozhodovací proces u raků: problematika chování a reprodukce
 (Jan KUBEC)

2019, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yr6kkv// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Vnitrodruhové a mezidruhové rozdíly v délkách vývojových period u ptáků
 (Natálie HORÁKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dxckwh// | Biologie a ekologie / | Theses on a related topic

Studium genetické variability v kolekcích vybraných položek čiroku (Sorghum bicolor) a béru (Setaria italica)
 (Lucie Skotáková)

2022, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fcj90j// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Potravní neofobie u obratlovců: mezidruhová variabilita, její příčiny a důsledky
 (Lukáš SEM)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u57xi0// | Biologie / | Theses on a related topic

Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio
 (Jan Mendel)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj727/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio
 (Jan Mendel)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj727/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)