BcA. Jiří Hloušek

Diplomová práce

Zvuková dramaturgie v současném českém a slovenském dokumentárním filmu

1. Theoretical part: Sound in documentary film, (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.) 2. Practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works, length of at least 20 minutes, sound composition. (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.)
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou zvukové dramaturgie dokumentarního filmu v České republice a na Slovensku. První část pojednává o žánrovém rozdělení dokumentu v závislosti na zvukové dramaturgii a definuje základní termíny. Druhá a třetí část se věnuje natáčení dokumentu a jeho postprodukci.
Abstract:
This work deals with creation of sound dramaturgy in documentary film from the Czech republic and Slovakia. The first part is about genre partition of documentary film depending on sound dramaturgy and defines basic terms. The second and the third part is devoted to shooting and post-production of documentary film.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hloušek, Jiří. Zvuková dramaturgie v současném českém a slovenském dokumentárním filmu. Zlín, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe