Bc. Zurabi Shurgaia

Diplomová práce

Social media marketing communication in Czech Republic and Georgia

Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii
Anotace:
Shurgaia, Z. Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019.Tématem diplomové práce je „Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii“. Hlavním cílem je srovnání marketingové komunikace skrz sociální media mezi Českou republikou a Gruzií. Posléze identifikovat nejefektivnější způsob propagace použitím …více
Abstract:
Shurgaia, Z. Social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019.The topic of the master thesis is “Social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia”. The main objective of this thesis is to compare social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia, to identify the most effective way of promotion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Oponent: Jana Turčínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický