Bc. Eliška MRKOSOVÁ

Bakalářská práce

HIV/AIDS - informovanost vybrané populační skupiny

HIV/AIDS - Knowledge of the selected population group
Anotace:
Bakalářská práce, kterou držíte v ruce, je zpracována na v dnešní době stále diskutovanější téma ? HIV/AIDS. Cílem této práce bylo zhodnotit úrověn znalostí určité populační skupiny. K tomuto účelu byla vybrána skupina klientů protidrogového centra Renarkon o.p.s. Ke zjištění míry informovanosti byla použita dotazníková metoda. Respondenti odpovídali na otázky ohledně prevence, rizikového chování a …více
Abstract:
The Bachelor Thesis what you hold in your hand, it is processed on the more and more discused topic at this time. - HIV / AIDS. The aim of this work was to evaluate the level of knowledge of a given population group.For this purpose was selected group of clients of Drug Center Renarkon o.p.s. It was used the questionnaire method to determine the level of awareness. The respondents answered questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Zveřejnit od: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Suchánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRKOSOVÁ, Eliška. HIV/AIDS - informovanost vybrané populační skupiny. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví