Stanislava Kožíková

Bakalářská práce

Znalosti žáků středních zdravotnických škol o přenosu, prevenci a léčbě infekce HIV

Knowledge of Nursing School Students about Transmission, Prevention and Treatment of HIV Infection
Anotace:
Tato práce se zabývá infekcí způsobenou virem lidského imunodeficitu (HIV) a onemocněním zvaným syndrom získaného selhání imunity (AIDS). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána stručná charakteristika viru HIV a jeho vztah k onemocnění AIDS. Jsou zde uvedeny cesty přenosu viru HIV, příznaky projevující se po nakažení tímto virem a možnosti léčby HIV infekce …více
Abstract:
The thesis deals with infections caused by the human immunodeficiency virus (HIV) and with the acquired immune deficiency syndrome (AIDS). The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part briefly characterizes HIV and HIV link to the AIDS disease. It describes the HIV transmission routes, symptoms appearing after infection with the virus and possibilities of HIV infection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Snopek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kožíková, Stanislava. Znalosti žáků středních zdravotnických škol o přenosu, prevenci a léčbě infekce HIV. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra