Bc. Dominika Dvořáková

Master's thesis

Podnikatelský plán na rekonstrukci výrobny lahůdek ve společnosti Lahůdky -Palma spol. s r. o.

The Business Plan for Reconstruction of Delicatessen Processing Plant in Lahůdky-Palma spol. s r. o.
Abstract:
Obsahem této práce je zpracování podnikatelského plánu na rekonstrukci stávající výrobny lahůdek ve společnosti Lahůdky-Palma spol. s r.o. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Teoretická část se skládá z teoretických východisek, věnuje se vymezením a důležitosti podnikatelského plánu, jeho funkcemi, strukturou a podrobným obsahem vybraných kapitol. Praktická část je případovou studií, která …more
Abstract:
The aim of this thesis is to prepare the Business Plan for Reconstruction of Delicatessen Processing Plant in Lahůdky-Palma spol. s r.o. The study is broken down into two main chapters. The theoretical part of the study covers available theoretical assumptions, determines the Business Plan framework, its significance, functions, structure, and it presents selected chapters in detail. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Vaškovic
  • Reader: Ing. Stanislava Čížková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní