Bc. Klára Milatová

Diplomová práce

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketing strategy of the selected company
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro vybraný podnikatelský subjekt. Teoretická část práce popisuje teoretická východiska spojená s tvorbou marketingové strategie. Praktická část práce zahrnuje charakteristiku vybraného podniku a analýzu jeho současné marketingové strategie. V závěrečné části práce bude na základě zjištěných informací navržena marketingová strategie a doporučení …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to design a marketing strategy for a selected company. The theoretical part describes the theoretical basis associated with the creation of marketing strategy. The practical part of the work includes the characteristics of the selected company and the analysis of its current marketing strategy. In the final part of the work, based on the information obtained, a marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xv9rd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné