Theses 

Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s. – Ing. Jana Procházková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jana Procházková

Diplomová práce

Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

The Market Environment and Competitiveness of PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Anotace: Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v této práci zkoumá uvedené tržní prostředí a jeho specifika, a to jak z hlediska makrookolí, tak následně i mikrookolí zvoleného podniku. Dále se autorka blíže věnuje charakteristice samotného podniku, kdy byly zjištěny jeho silné a slabé stránky a nalezena konkurenční výhoda. V práci jsou také identifikováni konkurenti Pivovaru Svijany a je analyzováno jeho postavení na daném trhu vzhledem k tržnímu podílu a také vzhledem k nákladům na jednotku produkce. Závěrečná část diplomové práce se pak zabývá vlivem a významem vybraného realizovaného projektu a posléze i působením dotačních prostředků obecně na tržní pozici a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Abstract: The topic of this diploma thesis is an analysis of the brewing market environment in the Czech Republic and identification of market position of the brewery PIVOVAR SVIJANY, a.s. by using gained knowledge. The author of this thesis examines the mentioned market environment and its specifics, both in terms of the macro environment, and consequently the microenvironment of the selected company. Afterwards the author describes the characteristics of the company itself and discovers its strengths and weaknesses. Afterwards the author describes the characteristics of the company itself and discovers its strengths and weaknesses; she also finds the brewery's competitive advantage. In the thesis there are also identified competitors of the Svijany Brewery and its market position is analyzed in relation to the market share and also in relation to the production costs per unit. The final part of the thesis deals with the importance and influence of a selected investment project and eventually with the impact of grants in general on the market position and competitiveness of PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Klíčová slova: Dotace, inovace, investice, konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, pivo, pivovarnictví, trh, tržní prostředí.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31327 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Procházková, Jana. Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:58, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz