Ing. Jana Procházková

Diplomová práce

Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

The Market Environment and Competitiveness of PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Anotace:
Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v této práci zkoumá uvedené tržní prostředí a jeho specifika, a to jak z hlediska makrookolí, tak následně i mikrookolí zvoleného podniku. Dále se autorka blíže věnuje charakteristice samotného podniku, kdy …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is an analysis of the brewing market environment in the Czech Republic and identification of market position of the brewery PIVOVAR SVIJANY, a.s. by using gained knowledge. The author of this thesis examines the mentioned market environment and its specifics, both in terms of the macro environment, and consequently the microenvironment of the selected company. Afterwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházková, Jana. Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika