Bc. Hana Šimečková

Diplomová práce

Editace stafylokokových genomů pomocí CRISPR / Cas systémů

Staphylococcal genome editing using the CRISPR / Cas systems
Anotace:
Bakterie rodu Staphylococcus jsou běžnou součástí mikrofóry člověka i zvířat, některé však mohou způsobovat řadu infekčních onemocnění. Cílená manipulace s genomy těchto druhů může významně přispět k vývoji nových léčebných strategií. Jednou z nejnovějších metod editace genomů eukaryot i prokaryot představují nástroje odvozené od CRISPR/Cas. Tato diplomová práce se zabývá bakteriálními CRISPR/Cas systémy …více
Abstract:
Bacteria of the genus Staphylococcus are a common part of human and animal microflora, but occasionally they can cause whole spectrum of infectious diseases. Targeted manipulation with genomes of these species can make a significant contribution to the development of new therapeutic strategies. One of the most recent methods of editing eukaryotes and prokaryotes is the CRISPR/Cas-derived tools. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika