Bc. Šárka DRTINOVÁ

Master's thesis

Specifika práce všeobecné sestry v paliativní medicíně

Specifics of the work general nurse in palliative medicine
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na práci sestry poskytující paliativní péči. V teoretické části se zabýváme vymezením pojmu paliativní péče a její historii u nás i v Evropě. Dále je práce zaměřená na nejčastější symptomy, které se vyskytují při péči o umírajícího pacienta. Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jak sestry poskytující paliativní péči vnímají psychickou náročnost své práce, jak dokážou …viac
Abstract:
This diploma thesis focuse on work nurse providing palliative care. The theoretical part deals with the definicion of the koncept of palliative care and its history in our country and Europe. Next, the thesis is focused on the most common symptoms that occur in the care of the dying pacient. The aim of the explorátory survey was determine how nurses providing palliative care perceive psyhcical demands …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Vodičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRTINOVÁ, Šárka. Specifika práce všeobecné sestry v paliativní medicíně. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Master programme / odbor:
Nursing / Nursing in selected clinical areas