Bc. Marie Komárková

Diplomová práce

Podpora participace žen v komunální politice

Enhancing Women’s Political Participation in Local Government
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice nízkého zastoupení žen v politickém systému ČR, specificky potom na úrovni krajů. Přináší pohled do historie i současnosti veřejné angažovanosti českých žen, jakož i základní pojmy a data týkající se dané oblasti. Práce shrnuje základní faktory a bariéry ovlivňující zastoupení žen v politice i možné způsoby zvyšování tohoto zastoupení. Autorka se blíže věnuje …více
Abstract:
The diploma thesis is dedicated to the low representation of women in the political system of the Czech Republic, specifically at regional levels. It provides insight into the history and present of public engagement of Czech women, as well as basic concepts and data related to the area. The thesis summarizes fundamental factors and barriers affecting women’s representation in politics and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní