Bc. Jakub Gorgol

Diplomová práce

Politický marketing v české politice

Political marketing in Czech politics
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem politického marketingu na české politické scéně. Problematika tématu byla uvedena vhledem do teorie a analýzy nástrojů politického marketingu včetně moderní komunikace na sociálních sítích a využití dat o uživatelích pro cílení komunikace kampaně. Pro výzkumnou část práce byly vybrány politické strany, u kterých se analyzovala volební kampaň a její jednotlivé prvky …více
Abstract:
The thesis main goal is the research of political marketing on the Czech political scene. The issue was introduced with an insight into the theory and general definitions of political marketing tools, including modern communication on social networks and the use of user data to target campaign communication. Political parties were selected for the research part of the thesis, for which the election …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní