Mgr. Markéta Macdonald

Bakalářská práce

Time Out Projekt jako forma specifického reedukačního programu pro mladistvé s poruchami chování

Time Out Project as a form of specific reeducation program for adolescents with behaviour disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem TimeOut projektů jako specifickou formou práce s dětmi a mladistvými s poruchami chování. Teoretická část definuje poruchy chování a uvádí jejich klasifikaci, popisuje a teoreticky vymezuje alternativní formu práce s mladistvými - TimeOut projekty. Cílem práce je zjistit a popsat souvislosti mezi stavem klientů projektu před jeho absolvováním a po návratu z něj pomocí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the thema TimeOut projekt as a specific method of care of minors with behaviour disorders. Theoretical part defines the behaviour disorders and the classification of the terms concerning these disorders, describes and defines Time out projects. The practical part is aimed at finding out and describing the relations between the state of the client before the project and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta