Rostislav SEIFERT

Bakalářská práce

Webový editor misí dronu

Web editor for drone missions
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit webový editor misí dronu. Editor se zabývá navigací dronu po zvolené trase a snímkováním povrchu. Trasa může být definována lomenou čárou, nebo plochou vymezenou polygonem. Snímkování povrchu je řízeno snímkovací frekvencí, ze které vychází zaručený přesah jednotlivých snímků používaných pro další zpracování. Editor spolupracuje s poskytovatelem mapových podkladů a umožňuje …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to create web editor for drone missions. The editor addresses drone navigation along created track and surface imaging. The track can be defined by a polyline or a surface area contained in a polygon. Surface imaging is controled by imaging frequency resulting in guaranteed overlap between images, used for further processing. The editor cooperates with map service provider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEIFERT, Rostislav. Webový editor misí dronu. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy