Theses 

Školní metodik prevence v edukační realitě střední školy – Mgr. Bc. Jana MENŠÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Mgr. Bc. Jana MENŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Školní metodik prevence v edukační realitě střední školy

Prevention methodologist in the current state of education in secondary schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou každodenní činnosti školních metodiků prevence. Je charakterizována problematika prevence, nastíněn historický vývoj primární prevence i současné pojetí prevence a terminologické vymezení. Popsána je problematika školního prostředí. V praktické části práce byly zjišťovány problémy, které nejvíce tíží metodiky prevence na středních školách. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen manuál pro metodiky prevence, který by měl být oporou zejména začínajícím metodikům.

Abstract: The diploma thesis deals with the issues concerning everyday activities of school prevention methodologists. The issue of prevention is characterized, historical development of primary prevention is outlined as well as the current concept of prevention and the terminology. The problems of school environment are described. The aim of the practical part of the thesis was to identify the most burdensome problems for prevention methodologists at secondary schools. Based on the results, a manual for prevention methodologists has been developed which should serve as support especially for beginning methodologists.

Klíčová slova: adolescence, prevence, metodik prevence, primární prevence, preventivní program školy, škola, školní metodik prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226877 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MENŠÍKOVÁ, Jana. Školní metodik prevence v edukační realitě střední školy. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz