Alena Smetanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika závislosti na návykových látkách, jejich užívání a prevence u studentů středních škol ve Valašském Meziříčí pohledem metodiků prevence.

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na problematiku závislosti na návykových látkách, jejich užívání a prevenci u studentů středních škol ve Valašském Meziříčí z pohledu metodiků prevence. Mapuje tedy postoje metodiků prevence k této problematice. První část práce pojednává o teoretických východiscích prevence, s níž souvisí pojem rizikového chování. Dále se zaměřuje na prevenci ve školním prostředí, kdy …více
Abstract:
The thesis is focused on the problematics of addiction to the addictive substances, a drug abuse and a prevention in secondary school students in Valašské Meziříčí from the perspective of school methodists of primary prevention. Therefore, it maps the attitudes of school methodists of primary prevention on this issue. The first part of the thesis discusses the theoretical background of the prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc