Miriam Holendová

Bakalářská práce

Sportovní výživa - trendy a specifika dle sportovního zaměření

Sports nutrition - trends and specifics according to sports specification
Anotace:
Práce je zaměřena na sportovní výživu a na specifika výživy dle sportovního zaměření. V práci jsou shrnuty poznatky o základních složkách stravy a jejich vztahu ke sportovnímu výkonu. V práci jsou uvedeny nejčastější trendy ve sportovní výživě a oblíbené diety. Součástí práce je vlastní výzkum, jehož cílem je prokázat rozdíly ve výživě sportovců dle sportovního zaměření. Vedlejšími cíly je zhodnotit …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on sports nutrition and nutrition specifics according to sports specification. In bachelor thesis, I summarize knowledge about the basic components of a diet and their relationship to sports performance. In bachelor thesis are described the most common trends in sports nutrition and favorite diets. The part of the thesis is dedicated to research. The aim of the research is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze