Mário Čuboň

Diplomová práce

eLogika nad platformou Windows 8 / Windows Phone 8

eLogika for Widows 8 and Windows Phone 8 Systems
Anotace:
Cílem závěrečné práce bylo navrhnout a implementovat systém eLogika pro zařízení s operacním systémem Windows 8 nebo vyšší a Windows Phone 8 nebo vyšší. Práce je rozdělena do 6 kapitol. Po úvodu je druhá kapitola věnována problematice vývoje aplikací pro tyto operační systémy. Dále je vytvořena analýza a návrh systému eLogika popisující funkce jednotlivých rolí v systému. Následně je navržena komunikace …více
Abstract:
The aim thesis was design and implement system eLogika for devices with operation systems Windows 8 or more and Windows Phone 8 or more. Thesis is devided into six chapters. After the introduction is the second chapter devoted problematic of development application for these operation systems. In the next section is created analysis and design of the system eLogika which describing functions of concrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Marek Menšík
  • Oponent: Radim Bača

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika