Bc. Kryštof-Mikuláš Štys

Bakalářská práce

Platform for automation devices using ASP.NET 5, REST and MQTT

Platform for automation devices using ASP.NET 5, REST and MQTT
Anotace:
Tato bakalářské práce přibližuje čtenáři MQTT protokol společně s vývojem v ASP.NET 5 WEB API. Teoretickou část doplňuje REST API naprogramované v jazyce C# s využitím softwarového návrhového vzoru MVC. Komunikaci s IoT zařízeními zajišťuje MQTT protokol. HTTP klienti mohou konfigurovat nově přidaná zařízení, číst záznamy hodnot ze vstupů, odeslat data na výstupy a tvořit simulované ekvivalenty. Zařízení …více
Abstract:
The thesis introduces the MQTT protocol and ASP.NET 5 WEB API development. The theoretical part is accompanied by a REST API developed in the C# programming language using the MVC software design pattern. The REST API communicates with IoT devices using the MQTT protocol while providing configuration for new devices, device readings, and the creation of simulated devices for other applications. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky