Bc. Richard Ketner

Bachelor's thesis

Genderová reprodukce v komunitním centru pro mládež ze sociálně vyloučených komunit

Gender reproduction in the community centre for youth from social disadvantaged background
Anotácia:
Obsahem práce je analýza genderové reprodukce v komunitním centru, které pracuje s mládeží ze sociálně vyloučených lokalit. Práce vychází z dat sebraných během povinné praxe na oboru genderová studia, tj. především z přímých pozorování při aktivitách v komunitním centru a z rozhovorů, které během své praxe s klienty a klientkami centra autor vedl, které si zaznamenával v průběhu praxe formou terénních …viac
Abstract:
Thesis contains analysis of gender reproduction in a community center for socially excluded youth. It is based on data obtained during required practice on gender studies department, especially from direct observations of community center activities and interviews conducted by author and written down in form of field notes. In theoretical part thesis conceptualizes gender reproduction. It is focused …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hynková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / Gender Studies

Práce na příbuzné téma