Bc. Tereza Cachová

Bakalářská práce

Gender a romské děti: utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte

Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte

Gender and Roma Children - the Formation of Social Roles in Relation to the Sex of a Child
Anotace:
Bakalářská práce mapuje gender u romských dětí v rozmezí věku od pěti do jedenácti let. Důležitým aspektem práce je porovnávání genderu u dětí ze sociálně vyloučené lokality ve městě Chrudim v České republice a u dětí ze slovenského města Detva. Současně se práce zabývá vlivem socioekonomického statutu rodiny dítěte na proces utváření jeho vlastního genderu.
Abstract:
Bachelor thesis maps the gender of Roma children in the age range from five to eleven years. An important aspect of work is a comparison of gender in children from socially excluded localities in the town of Chrudim in the Czech Republic, and children from the Slovak town of Detva. At the same time, the work deals with socio-economic impact of the statute of the family formation process of the child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cachová, Tereza. Gender a romské děti: utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická