Mgr. Jiří Rys

Bakalářská práce

Weiner a avantgarda

Weiner and avant-garde
Anotace:
Weiner a avantgarda Bakalářská práce analyzuje rané povídky Richarda Weinera v souvislosti jeho inspirací moderním uměním. Na pěti povídkách se autor snaží demonstrovat tuto inspiraci. Důležitou kategorií je fiktivní literární prostor, který právě ve Weinerově tvorbě doznává značných změn. Fiktivní prostor je koncipován jako psychické pozadí subjektu vyprávění, které subjekt charakterizuje. Kubismus …více
Abstract:
Weiner and avant-garde Bachelor‘s work try to analyze early fiction of writter Richard Weiner in connection with his inspiration of modern art. In five fictions, the author demonstrate this inspiration. The category of fiktion space in literature is very important. In Weiner’s production fictional space is very changed. Weiner’s fictional space is a concept of psychological background of the subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia