Bc. Adéla Bohadlová

Bakalářská práce

„Jiné“ geometrie ve výtvarném umění: od kubismu k hyperprostoru

„Different“ geometry in art: from cubism to the hyperspace
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem „jiných“ geometrií na výtvarné umění počátku 20. století. „Jinými“ geometriemi jsou v této práci míněny systémy neeuklidovské geometrie, které byly rozvinuty v rámci vědeckého diskurzu 19. a 20. století spolu s konceptem čtvrtého rozměru. Tyto objevy výrazně ovlivnily uměleckou tvorbu pro následující desetiletí. Ve své práci nejprve představím vývoj vědeckého diskurz o …více
Abstract:
This thesis deals with “different” geometries and their impact on Fine Arts in the beginning of the 20th century. By “different” geometries in this thesis we mean systems of non-Euclidean geometry which were introduced in the scientific discourse of the 19th and 20th century along with the concept of the 4th dimension. These findings had a great impact on art production of the next decades. In my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií