Ing. Iva Adamová

Bakalářská práce

Postavení vysokoškolsky vzdělaných žen na trhu práce v České republice a ve Francii

Role of tertiary educated women in the labour market in the Czech Republic and France
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Postavení vysokoškolsky vzdělaných žen na trhu práce v České republice a ve Francii“ je komparace postavení žen na obou trzích z hlediska rovných příležitostí na poli vzdělání, mezd a dalších vybraných ekonomických i neekonomických ukazatelů. První část je teoretickým srovnáním dané problematiky na obou trzích z pohledu národních statistik a legislativy, v druhé části se …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Role of tertiary educated women at the labor market in the Czech Republic and France” is the comparison of the role of women at both markets with respect to equal opportunities in the field of education, wages and other chosen economic and non-economic indicators. The first part is concentrated on the theoretical comparison of national statistics and legislations in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Michal Putna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta