Bc. Michaela Daňková

Bakalářská práce

Flexibilita trhu práce ve Francii

Labour Market Flexibility in France
Anotace:
Bakalářská práce Flexibilita trhu práce ve Francii se zaměřuje na problematiku flexibility francouzského pracovního trhu se zaměřením na flexibilní formy zaměstnávání a organizace pracovní doby. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit francouzský trh práce z hlediska jeho flexibility v kontextu zemí EU a OECD. V závěru práce jsou formulována hospodářsko-politická doporučení pro francouzský trh práce …více
Abstract:
The bachelor thesis Labour Market Flexibility in France treats the issue of the French labour market flexibility with the focus on flexible forms of employment and flexible organization of working time. The aim of the thesis is to analyse and evaluate the French labour market in terms of flexibility by comparison to a situation in other EU and OECD Member States. In conclusion, the proposal of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta