Theses 

Problematika Host Intrusion Prevention System – Ing. Jan Januš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jan Januš

Diplomová práce

Problematika Host Intrusion Prevention System

Problematics of the Host Intrusion Prevention System

Anotace: Cílem práce je popsat principy a možnosti nasazení Host-based Intrusion Detection Prevention System (HIDPS) v prostředí podnikové sítě. V teoretické části jsou představeny principy Intrusion Prevention Systems (IPS) a Intrusion Detection Systems (IDS), systém dělení IPS a IDS na Network-based (NIDPS), Wireless (WIDPS), Network Behavior Analysis (NBA) a Host-based (HIDPS). Teoretická část bude použita na rozšíření wiki.upce.cz. V rámci praktické části byla provedena komparativní analýza dostupných HIDPS systémů a návrh jejich implementace v prostředí podnikové sítě. Dále byly provedeny zátěžové testy nasazení HIDPS v operačních systémech Windows a Linux. Testy byly zaměřeny na ovlivnění výkonu operačního systému s/bez implementace HIDPS.

Abstract: The main aim of this diploma thesis is to describe principles and possibilities of deployment the Host-based Intrusion Detection Prevention System (HIDPS) in the company network infrastructure. In the theoretical part, basic principles of the Intrusion Prevention Systems (IPS) and the Intrusion Detection Systems (IDS), are introduced. These systems are divided into four technologies, which are described more specifically. It is the Network-based (NIDPS), the Wireless (WIDPS), the Network Behavior Analysis (NBA) and the Host-based (HIDPS). The theoretical part will be used to extend the wiki.upce.cz webpage. In the practical part, a comparative analysis of an available HIDPS and a proposal of their implementation in the company network infrastructure, was performed. In the practical part were also performed load tests of deployment the HIDPS in Windows and Linux operating systems. The tests were focused on how implementation of the HIDPS affect performance of the test subject in operating systems.

Klíčová slova: počítačová síť, systémy prevence průniků, systémy detekce průniků, zabezpečení sítě, komparativní analýza, HIPS, IDS, IPS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26680 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Januš, Jan. Problematika Host Intrusion Prevention System. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz