Bc. Lada Dittrichová

Master's thesis

Panství Žďánice v 17. století: Ekonomika režijního velkostatku

The manor of Ždánice in the 17th century - The economy of the overhead estate.
Abstract:
Magisterská diplomová práce „Ždánické panství v 17. Století: Ekonomika režijního velkostatku“ se zabývá hospodářským vývojem panství Ždánice v 17. století, ale také osvětlením principů režijního hospodářství tohoto panství. První část práce je věnována určení metodologického základu, ze kterého práce vychází. Následovně jsou rozebrány pramenné a literární zdroje, kterých práce využívá. V další části …more
Abstract:
The diploma thesis “The manor of Ždánice in the 17th century: The economy of the overhead estate.” studies the economic development of the manor of Ždánice in the 17th century and the principles of its overhead economy. The first part of the thesis defines the methodology which is applied in the study. The second part concerns the sources and literature used in the study. In the following part a brief …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History