Theses 

Komponentový framework pro vývoj webových aplikací – Jiří Staniševský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní technologie

Jiří Staniševský

Diplomová práce

Komponentový framework pro vývoj webových aplikací

Component framework for web application development

Anotace: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat komponentový framework pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP. Základem pro návrh tohoto frameworku byla analýza výhod a nevýhod použití komponentových frameworků, srovnání dostupných frameworků a hodnocení jejich nedostatků. Hlavním požadavkem na nový framework a zároveň jeho největším přínosem je nezávislost na koncovém zařízení, tedy schopnost automaticky generovat rozdílný výstup pro mobilní zařízení a osobní počítače, při zachování pouze jedné aplikační logiky. Toho framework dosahuje pomocí vlastní originální implementace Model-View-Controller architektury, realizované pomocí tzv. renderovacích objektů. Veškerá aplikační logika je navíc řízená událostmi, které jsou generovány jednotlivými komponentami frameworku a kód se tak stává srozumitelnějším a lépe udržovatelným. Framework se snaží nabídnout uživatelům mobilních telefonů a jiných zařízení komfortní ovládání aplikací bez toho, aby vývojáře těchto aplikací nutil k vývoji jejich speciálních verzí pro tato zařízení.

Abstract: The aim of this work was to design and implement component framework for development of web applications written in PHP programming language. The design has been based on pros and cons analysis of component framework usage, existing framework solution comparison and analysis of drawbacks of these frameworks. End-user device independence is both the main requirement for this framework and also its greatest contribution to the field of web frameworks. To be able to generate different output for mobile and desktop devices and to keep the application logic at one place only, thus minimizing the amount of work required from the developer, it uses its own original implementation of Model-View-Controller architecture. The output is being generated by so called rendering objects associated with individual components. Applications based on this framework are purely event driven, thus having their code more readable and manageable. Framework tries to offer comfortable usage of web applications for mobile device users without forcing application developers to create additional versions of their applications.o tato zařízení.

Klíčová slova: framework, komponentový framework, php, mobilní zařízení, webová aplikace

Keywords: component framework, mobile device, php, web application, framework

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Kosek
  • Oponent: Ladislav Prskavec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26442


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz