BcA. Hana NOVOTNÁ

Diplomová práce

VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL NYMBURSKÉHO PIVOVARU OVERALL VISUAL STYLE OF NYMBURK BREWERY

VISUAL IDENTITY OF EXISTING SUBJECT
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu korporátní identity nymburského pivovaru a obalový design firemních produktů. Nymburský pivovar má bohatou historii datovanou od roku 1895 a zásluhou slavného nymburského rodáka Bohumila Hrabala i jedinečnou pověst. Před vytvořením značky a grafického manuálu bylo nutné nastudovat téma brandingu a zvolit vhodnou metodu tvorby. Vybrala jsem si metodu výběru …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on a new corporate design of the Postřižinské Brew with packaging design included. This brewery is located in Nymburk and has a long tradition and rich history connected with great Czech writer Bohumil Hrabal. Before creating the brand and the graphic manual it was necessary to study the theme of branding and choose an appropriate method to deal with it. I have chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Doc. MgA. Kristýna Fišerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Hana. VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Plzeň, 2016. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Magisterský studijní program / obor:
Design / Ilustrace a grafický design, specializace Grafický design